ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

To coolclub.gr προστατεύει τις συναλλαγές σας και τα προσωπικά σας δεδομένα. Όλα τα στοιχεία που παρέχετε
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας είναι απόρρητα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν στη βάση δεδομένων του coolclub.gr και χρησιμοποιούνται μόνο από την Sakarino Ελλάς
Μον ΑΕ με σκοπό την ενημέρωσή σας. Σε καμία περίπτωση δε μεταβιβάζονται και δε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών
πληρωμών "Eurobank e-Commerce" της EuroBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο
κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της
πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του
κατάλληλου κλειδιού.