Ελα στην ομάδα μας!

Στην Cool Club η αναζήτηση για δημιουργικούς, ικανούς και υπεύθυνους συνεργάτες είναι συνεχής ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Εάν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας και να εργαστείτε σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κουλτούρα ανάπτυξης, σας προσκαλούμε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email info@coolclub.gr