Όροι χρήσης

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του coolclub.gr και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Αυτή η πολιτική καθορίζει τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μαθαίνουμε για εσάς, όταν επισκέπτεστε ή/και όταν κάνετε αγορές από την Ιστοσελίδα μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

 Η Εταιρία μας SAKARINO ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 801256240 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, Ωροπού 153 τηλ. 210 6395014 και ηλεκτρονική διεύθυνση coolclub.gr και η οποία έχει ως αντικείμενο την χονδρική και λιανική πώληση παιδικών ενδυμάτων και υποδημάτων τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων που περιέχει στοιχεία των πελατών της εταιρείας.


Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και τα προσωπικά σας δεδομένα είναι μια σημαντική πτυχή του τρόπου που επιχειρούμε, οργανώνουμε και εφαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας τόσο στο διαδίκτυο όσο κι εκτός.
Η
SAKARINO προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.   Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα (επωνυμία) και η διεύθυνση του πελάτη, ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του, η διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας του  καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και διεύθυνση IP. Η εταιρεία μας στις συναλλαγές των πελατών της  μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος δεν διαχειρίζεται και δεν αποθηκεύει απολύτως κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο όπως Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ή Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας καταχωρεί στο παραπάνω αρχείο της  τα στοιχεία που οι πελάτες οικειοθελώς δηλώνουν κατά τη στιγμή της κατάρτισης της παραγγελίας τους (ή και πριν από αυτήν με την είσοδό τους στην ιστοσελίδα μας)  και τα οποία είναι απαραίτητα κατά το Ελληνικό Δίκαιο για την πώληση, τιμολόγηση και παράδοση προϊόντων.

Έτσι καταχωρεί το όνομα κάθε πελάτη, την διεύθυνσή του, την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, ενώ μόνο εάν ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου τότε καταχωρούνται επιπρόσθετα και το ΑΦΜ με την Δ.Ο.Υ. του πελάτη.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας  διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η Εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας έχει λάβει κάθε πρόσφορο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πελατών της και δεσμευόμαστε να διατηρούμε αυτά ασφαλή και λαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες και εύλογες προφυλάξεις. Χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Στην προσπάθεια μας να προστατέψουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που δίνετε στην Ιστοσελίδα, ακολουθούμε τις γενικώς αποδεκτές βιομηχανικές διαδικασίες και χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα, όπως επίσης προσαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες (φυσικές και ηλεκτρονικές, ενδεικτικά firewall, antivirus, backup) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν κατά τη συναλλαγή σας με το κατάστημα επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα τότε η Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το κατάστημα μας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την εμπορική συναλλαγή και να διασφαλίσει την ασφάλεια της συναλλαγής σας, με ανακατεύθυνση στην ασφαλή και προστατευμένη σελίδα της.


Ωστόσο, παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουμε, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων κατά την μετάδοση ή την αποθήκευση τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε κάθε λόγο να πιστεύεται ότι ο λογαριασμός ή δεδομένα σας δεν είναι ασφαλή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με κύριο σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της και κυρίως για  την σωστή εκτέλεση των παραγγελιών τους και την ορθή υποστήριξη τους από πλευράς της Εταιρείας μας καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους για τα προσφερόμενα

προϊόντα της.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ανάλογα με το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασής σας με την ιστοσελίδα και με το αν θα προχωρήσετε σε παραγγελία ή όχι, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται και για τους ακόλουθους  σκοπούς:


(α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο
coolclub.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των παραγγελιών σας στο coolclub.gr. κτλ.,
(β) της επικοινωνίας μας μαζί σας μέσω SMS, φωνητικής κλήσης, email, fax, ταχυδρομείου ή/και οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές π.χ.  για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας,
(γ) για την αποστολή σε εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συμπληρώσει, ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους,
(δ) για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και σχόλιά από εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
(ε) για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή στα προϊόντα, τις τιμές, τις υπηρεσίες και/ή ανταμοιβές πιστότητας που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω SMS, φωνητικής κλήσης, email, fax, ταχυδρομείου ή/και οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας,
(ζ) για να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προιόντα και τις υπηρεσίες μας και
(η) για να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

H Εταιρεία ακολουθεί ρητά όλους τους κανόνες που διέπουν τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Πελάτης  αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως και για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Παράλληλα η  εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της στις αρμόδιες εθνικές και φορολογικές αρχές προς εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών της, σε πιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εκτελούνται οι πληρωμές των συναλλαγών με τους πελάτες της ή από τα οποία λαμβάνει χρηματοδότηση καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες ή και συμβούλους (πχ. Λογιστές,) στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας βάση συμφωνίας που διασφαλίζει την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι   οι εκτελούντες για λογαριασμό της την όποια τυχόν επεξεργασία, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται την προστασία των δικαιωμάτων σας. Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις φορολογικές διατάξεις που διέπουν την συναλλαγή της με τους πελάτες, το οποίο δεν υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τα 10 έτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Οι πελάτες της εταιρείας έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους που τηρούνται από την Εταιρεία και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως την διόρθωση, την διαγραφή τους, τον περιορισμό τους, αντίταξη στην επεξεργασία τους  με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@coolclub.gr. Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την διαγραφή, τον περιορισμό ή την αντίταξη εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση παραγγελίας, την είσπραξη απαίτησης της εταιρείας ή  την συμμόρφωση της με τις φορολογικές ή άλλες νομικές διατάξεις.  Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με την στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με τις διαδικασίες και μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων τους από την εταιρεία μας.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ


Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήσης οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Εταιρείας μας σύμφωνα με τους
όρους χρήσης του COOLCLUB.gr o Πελάτης συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Αναγνωρίζει, αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, ή σε διωκτικές και εποπτικές αρχές δυνάμει νόμιμων διατάξεων για δίωξη εγκληματικών πράξεων.


Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα
COOLCLUB.gr είναι τα ελάχιστα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των περιγραφόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος στους όρους χρήσης και οι συναλλαγές σας με αυτό δηλώνουν την πλήρη συγκατάθεσή σας.
Οι πελάτες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να μας χορηγούν τα προσωπικά τους δεδομένα, τυχόν όμως άρνησή τους μας φέρνει σε αδυναμία να εκτελέσουμε την παραγγελία τους ή να τους προσφέρουμε κάποια άλλη υπηρεσία.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, αυτός να μας "θυμάται" για την ευκολία μας και να μην χρειάζεται να ξανακάνουμε login.
Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τηω βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μας τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα cookies μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) οποιαδήποτε στιγμή. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. 
 Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

ΑΛΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε δε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη συγκεκριμένη πολιτική οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεση ισχύ, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης διατηρεί απορίες σχετικά με την πολιτική της εταιρείας στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@coolclub.gr, ενώ κάθε τροποποίηση όρων της πολιτικής μας  θα δημοσιεύεται αμέσως στην ιστοσελίδα μας.